Sann Förändring – En inre resa via HYPNOTERAPI!

Välkommen till Sann Förändring med information om de möjligheter som hypnoterapi erbjuder. Du vill kanske göra vissa förändringar, eller kanske att du upplever starka känslor som du ej vill bära och med hjälp av hypnos kan du nå din målbild. Ibland når du målbilden relativt snabbt mendan det andra gånger tar längre tid, beroende på vilka svårigheter som just du bär på Det är dock du som gör jobbet och du är redo att möta dig själv och blir vägled av mig i denna fantastiska process.

Min avsikt är att vägleda och hjälpa dig i din process till den  förändring som du vill uppnå. Hypnos möjliggör även en djupare insikt i ditt inre och din person. Vi blickar bakåt till de situationer som en gång i tiden skapat de blockeringar som du än idag bär på och när vi har synliggjort dessa och bearbetat dem har du en möjlighet att bli fri. Ibland kan vi rusa igenom livet utan reflektion och tid till att stanna upp och fundera och plötsligt är vi vilse och genom hypnos kan vi finna tillbaka till din väg och till den plattform som du vill stå på.

Hypnoterapi kan ge snabba resultat inom de områden som du vill fokusera på och är ett fantastiskt verktyg för att nå verklig förändring! Genom att nå mental avslappning kan man nå det undermedvetna sinnet vilket möjliggör sann förvandling på kort tid med bestående resultat.

Ordet hypnos kommer ifrån den grekiska mytologin ifrån Guden Hypnos och som härstammar ifrån ordet sömn, men som idag betyder ett tillstånd mellan vakenhet och sömn. Enkelt uttryckt ett tillstånd av djup avslappning i sinnet, samtidigt som man är fullt medveten i ett skärpt sinnestillstånd. Detta är ett tillstånd som möjliggör sann förändring eftersom man arbetar på ett djupare plan.

En studie som jämför olika terapiformer:

Psykoanalys
38% förbättring efter 600 sessioner
Beteendeterapi
72% förbättring efter 22 sessioner
Hypnoterapi
93% framgång efter 6 sessioner

~ American Health Magazine