Jag heter Kristina Pahovic och är utbildad Hypnoterapeut. Jag är verksam på Hälsans Hus i Lund och har gått en grundutbildning, två fördjupningskurser samt några mindre kurser. Min ambition är att vägleda dig in i hypnos, ett thetatillstånd (hjärnvågor) där vi har möjlighet att förändra och skapa nya möjligheter för just dig.

Jag är hynotisör och hypnoterapeut och har sett denna metod stötta klienter i deras deras till den förändring som de vill ha. Jag har en bakgrund inom skolans och förskolans värld där jag är högskoleutbildad och har verkat som specialpedagog. Jag bär med mig en mångårig erfarenhet av både förskola, skola samt ett centralt elevhälsoteam. Jag har erfarenhet av att hålla i utbildningar och kurser inom bl. a TAKK, ICDP, anknytningsteori, samt mångårig erfarenhet av att handleda individer och arbetslag och är van vid att möta människor i olika stadier i livet.

Hypnosen mötte jag för några år sedan då jag djupdök i mitt inre för att möta frid, lugn, ny kraft och energi och detta gav ett bestående intryck och därför bär jag med mig en önskan av att vägleda andra till samma fantastiska upptäckt utifrån dina önskemål. Jag är van att arbeta under stark sekretess och värnar om mina klienters integritet. Jag arbetar enbart med personer som är över 18 år gamla.

Kontakta mig gärna för att veta mera om vem jag är och vad jag kan erbjuda.

img_0858img_0841